Kvalitet & Miljö 5

Återvinning

 

REPA

Koncernens produktionsenheter är anslutna till REPA-registret, register för producentansvar. Genom att vara anslutna till REPA uppfyller företaget producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp, både fysiskt, genom insamling och återvinning och administrativt, genom information och rapporter till kunder och myndigheter.

Avfall

JMS samarbetar med ett välkänt återvinningsbolag som genom en skräddarsydd helhetslösning tar hand om JMS avfall och där i stort sett allt går att återvinna på något sätt.