Kvalitet & Miljö 4

Certifikat och licenser

2013-09-01 – Vi är i processen att flytta våra certifieringar till en ny juridisk person.

Vill du läsa mer om JMS miljösatsningar? Läs vår broschyr direkt på nätet, eller ladda ner broschyren i PDF-format.

EU Ecolabel

Som första tryckeri i Sverige har JMS Mediasystem EU Ecolabel licens och
kan erbjuda kunder att märka sina trycksaker med EU Ecolabel som bevis
på att en produkt uppfyller EU’s mycket stränga miljö-, funktions- och
kvalitetskrav.

Ecolabel_logo_v5

 

EMAS-registrering

Som enda tryckeriföretag i Sverige är JMS Mediasystem EMAS-registrerat. EMAS är ett system för miljöstyrning och miljörevision och bygger på en EU-förordning som i Sverige administreras av Miljöstyrningsrådet. EMAS och den internationella standarden ISO 14001 har många likheter men EMAS är något mer långtgående i sina krav på företaget. Bland annat ska företaget ge ut en offentlig miljöredovisning varje år.

Läs Miljöredovisning år 2011 för JMS Rulloffset i Vellinge eller ladda ner dokumentet som PDF.

 

FSC Chain of Custody

JMS är ett FSC CoC-certifierat företag. Certifikatet innebär att vi kan märka trycksaker med FSC:s logotyp om de uppfyller FSC:s märkningskrav. FSC® är en certifiering av skogsbruk men alla träprodukter, t.ex. trycksaker och trädgårdsmöbler, kan märkas med FSC® logotypen om de tillverkande företagen kan säkerställa att de tillverkat produkterna av FSC-certifierat virke. Pappersbruket måste först säkerställa att de använt certifierat virke i sin tillverkning och sedan måste JMS säkerställa att vi tryckt på detta papper. Denna kedja kallas FSC Chain of Custody (FSC-CoC) och är en spårbarhetscertifiering.

 

ISO-standarder

JMS Mediasystem AB är certifierat enligt de internationella standarderna ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Företaget har ett gemensamt verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta innehåller beskrivningar av företagets processer och rutiner och är ett viktigt instrument för att systematiskt styra arbetet och leda det mot ständiga förbättringar.

Verksamhetssystemet revideras regelbundet av interna revisorer och av revisor från certifieringsorganet Det Norske Veritas. Varje år sätter företagsledningen nya verksamhetsmål och utför dessutom en genomgång av systemet. Syftet med revisionerna och genomgången är att avgöra om verksamhetssystemet fungerar enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS:2001:1 samt att säkerställa att det förbättras och ständigt hålls aktuellt med verksamheten.