JMS – först i Sverige med Ecolabel

2013-09-01 – Vi är i processen att flytta våra certifieringar till en ny juridisk person.

Miljöarbete har alltid varit prioriterat inom JMS Mediasystem. Företaget var det första tryckeriet i Sverige som fick miljöcertifikat enligt ISO 14001 och var även tidigt ute med miljöledningssystemet EMAS, Svanlicens och FSC CoC-certifikat. JMS blev uppmärksammade i Europa med ett nomineringspris i EMAS Awards år 2011.

jms först i sverige med ecolabel

Som första tryckeri i Sverige kan JMS nu också erbjuda sina kunder att märka trycksaker med EU Ecolabel då företaget 2013-04-05 fått EU Ecolabel licens. En märkt produkt uppfyller EU’s mycket stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav.

 

 

”Det är mycket glädjande att se hur vårt fokuserade miljöarbete under lång tid faktiskt nu också ger tydliga konkurrensfördelar”, säger Stefan Mannfalk ägare och grundare av JMS Mediasystem. ”Miljöfrågorna har stått högt på agendan ett bra tag men när en ansvarsfull produktion nu också ger direkta kostnadseffekter kommer många att gå från ord till handling”.

 

För mer information;

Stefan Mannfalk – 040-42 90 00