Kvalitet och Miljö

2013-09-01 – Vi är i processen att flytta våra certifieringar till en ny juridisk person.

JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt kvalitets- och miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer, banker och myndigheter känner företaget av de krav som ställs på sig och ställer även interna krav för att kunna upprätthålla och skärpa sin miljöprofil.

Då många av JMS kunder har ett långtgående miljötänkande har företaget under många år arbetat med att leva upp till de kvalitets- och miljökrav som ställs. Detta arbete är något som genomsyrar hela organisationen och ger den en miljöinriktad prägel.

JMS Mediasystem AB fick pris i 2011 års tävling EMAS Awards, vilket vi är mycket stolta över.

EMAS Awards är ett sätt för EU-kommissionen att sprida och öka informationen kring det miljöledningsarbete som EMAS-registrerade organisationer utför. Tävlingen är öppen för alla typer av EMAS-registrerade organisationer och utgör en del i EU-kommissionens arbete med marknadsföring kring EMAS.

jms_mediasystem_emas